שמים סוף לאפליה בישראל
ובכל מקום אחר בעולם!

שמים סוף לאפליה בישראל בכל מקום אחר בעולם!

לכולנו הזכות לקבל יחס שווה, ללא קשר לגזע, לאום, דת או אמונה, מעמד, מין ומגדר או כל גורם אחר. אולם, לעתים קרובות מידי אנו עדים לסיפורים קורעי לב של אנשים או קהילות שסובלים מאפליה חברתית ומוסדית רק בשל השתייכותם לקבוצה "שונה" מקבוצת הרוב.

הצטרפו אלינו למאבק כנגד כל צורה של אפליה. אנו עובדים באופן יומיומי עם קהילות ואינדיבידואלים בישראל ובעולם אשר סובלים מאפליה וגזענות במטרה להעלות מודעות לפגיעה בהם ולשנות את המצב לטובתם.

אנו קוראים לכם לקחת חלק במאבק שלנו לחברה צודקת יותר.

אפליה במספרים:

94%

מערביי ישראל טוענים כי חוו בחייהם אפליה וגזענות

71%

מהציבור הערבי העידו כי הם סבלו מ"פרופיילינג" – תיוג גזעי

ב-76

מדינות בעולם מעשים חד-מיניים בין מבוגרים עדיין נחשבים עבירה על החוק

ב-10

מדינות בעולם מעשים חד-מיניים בין מבוגרים עלולים להוביל לעונש מוות

*הנתונים מתוך סקר שערך ע"י המרכז לנפגעי גזענות.

היום בישראל מספר קבוצות סובלות מאפליה חברתית ומוסדית אך הקבוצה שסובלת באופן הברור ביותר היא פלסטינים תושבי מדינת ישראל. היכולת שלהם לפעול באופן קולקטיבי למען זכויות אדם וזכויותיהם כמיעוט בישראל נמצאת תחת מתקפה מצד ממשלות ישראל.

האפליה כנגד ערבים ישראלים הינה אפליה צולבת המשלבת גם אפליה ישירה וגם עקיפה: מצד אחד, ישנה הבחנה מפורשת בחוקי המדינה בתחומים שונים בין יהודים לערבים תושבי ישראל ויצירה של אפליה ישירה דה-יורה; חוק הלאום וחוק קמיניץ הן הדוגמאות הבולטות ביותר מהשנים האחרונות. מאידך, אזרחי ישראל הפלסטינים סובלים מאפליה עקיפה שמתבטאת בכך שלמרות שפרקטיקות או חוקים מסוימים אסורים או מוצגים במונחים ניטרליים ללא הבחנה גזענית מפורשת, הם עדיין סובלים מקיפוח לא פרופורציונלי, לעיתים נסתר.

לאורך השנים, ממשלות ישראל פוגעות באופן חמור בחופש הביטוי והמחאה כמו כן גם בחופש ההתאגדות של ארגונים ואינדיבידואלים פלסטינים ישראלים. שתי החירויות המהותיות האלה הן אבני יסוד במדינה דמוקרטית לקבוצת הרוב הדמוגרפי אך גם לקבוצת מיעוט. באופן שבו מתנהלת כיום המדיניות הציבורית הישראלית כלפי החברה הפלסטינית ישנה סכנה ממשית על קיומה כחברה חופשית והיותה של ישראל מדינה דמוקרטית.
ביחד נשנה את העולם

שנאה, אפליה וגזענות מקיימות בכל מקום. אנחנו באמנסטי ישראל חוקרים, מתעדים, מדווחים ופועלים כדי להפוך את העולם למקום טוב יותר עבור כולם, ולמנוע פגיעה בזכויות אדם.

הקול שלך יכול לשנות את העולם.

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל